Yaklaşım

Yalın Üretim ve Kaizen’in iyi birer araç olduğunu bilerek hareket ediyor ve bugüne kadar sadece kağıt üzerinde uygulanabilen prensipleri,  sahanın gerçek sahipleri ile birlikte tüm süreçlere adapte ediyoruz. Evet, bizler de bu prensipleri Japonca, İngilizce, Almanca karşılıklarını biliyoruz ama daha da önemlisi bu terimleri kendimizi bilgili göstermek için birer “algı yaratma” malzemesi haline getirmiyoruz.

Örneğin ‘Asakai’ yerine saha toplantıları yapıyor ve bu toplantıları kendi vitrinimiz olarak değil, operasyonel sahaların kendilerini ifade etme platformları olarak görüyoruz. Hayal taciri değiliz! Dünyadaki en iyi uygulamaların içinden gelenler olarak, Türkiye gerçeklerine, işletme ve sektör gerekliliklerine uygun özelleştirmeler yapıyoruz. Bu şekilde Yalın Üretim felsefesinin firmalarda işe engel olan, bürokrasi olarak algılanmasının önüne geçiyoruz.

Tüm bunları yaparken, birlikte çalıştığımız işletmeleri, kendi firmamız ve çalışanlarını da kendi arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Firmaların karşısına her defasında farklı yüzler çıkarmıyor tamamen çekirdek öz ekibimizle çalışarak firmalara uzun süreli projeler vadediyoruz.

Sonuç olarak sadece kendimiz için değil, ülkemiz için de çalışıyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Rekabetçi, Sürdürülebilir ve Katma Değerli Ürün / Hizmet üretimini sağlayacak Operasyonların ve Şirket Kültürünün oluşturulması.

Neden?

Karlılık ve Sürekliliği Sağlamak için Operasyon Alanlarında;

  • İş güvenliği
  • Kalite
  • Verimlilik
  • Yönetilebilirliğin

Arttırılmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Nasıl?

Operasyonun Yapıldığı Alanda Saha Analiz, Uygulama ve Takip ile;

  • Kontrol Edilebilir ve Yönetilebilir Operasyon Yapısı Oluşturulması
  • Akışı Sağlayarak İzole Operasyonların Birbirine Bağlanması
  • Verimli ve Standartlaştırılmış Operasyonların Kurulması
  • Güvenilir Kalıcı Proseslerin Oluşturmak
  • Kültürel Yaygınlaştırma İçin Tam Katılımın Sağlanması