Tümosan

TÜMOSAN Traktör ve Motor Fabrikası 2015 ISO 500’de 254. sırada yer almaktadır.

Kapsam: Komple Yalın Dönüşüm Projesi kapsamında tüm montaj hatları yeniden tasarlanarak   kurulmuştur. AGV (Kendinden Yürür Taşıma Araçları), Poka-Yoke , ANDON sistemleri ve   manipülatörler   entegre edilmiştir. Kanban sistemleriyle desteklenerek tüm iç ve dış lojistik yeniden kurgulanmış ve ambarlar yeniden   kurulmuştur. Mavi Yaka Ergonomi, Seçme, Yerleştirme ve Eğitim stantları kurularak hayata geçirilmiştir.

Sonuç: Tüm fabrikada ilk etapta kişi başına üretim % 73 artmıştır. % 47 daha az alanda 5 kat üretim   yapılmaktadır. İkinci etapta otomasyon entegrasyonuyla kişibaşı üretim iki katını da geçmiştir.

2015 yılında ciro aynıyken kar %54 artmıştır (sadece verimlilik çalışmalarıyla).

İlgili link: http://www.ekonomidunya.com/tumosan-2015-yilinda-karini-yuzde-54-artirdi/4453/

Sonraki yıl daha da artmıştır.

İlgili link: https://www.dunya.com/sirketler/tumosan039in-kari-yuzde-40-artti-haberi-326811

Verimlilik Savaşları kitabında tüm detaylarıyla başarı hikayesi olarak yer almıştır.