TPM & Güvenilir Ekipman Yönetimi

Temeli olmayan bir ev inşaa edebilir misiniz? Bu sorunun cevabının ‘Hayır’ olmasını bekleyebilirsiniz ama doğru cevap sizin beklentileriniz ile ilgilidir.

Kerpiçten bir bina yapacaksanız sağlam temellere ihtiyacınız olmaz ayrıca o evin dışını harika bir şekilde boyamak, içini zevkli döşemek ile de mükemmel bir yapıya sahip olamazsınız.

Bizler tam da bu farkındalık ile TPM (Toplam Üretken Bakım) çalışmalarına sağlam temeller atarak başlıyoruz. Sadece teorik bilgiler ve göstermelik bir iki basit uygulama ile göz boyamaktan kaçınarak adım adım TPM bilincini firmalarımıza yerleştiriyoruz.

Ekipman Analiz

Üretimin belkemiği olan ekipmanların durumunu yerinde inceliyoruz. Bu analiz için elektrik ve mekanik uzmanlardan oluşan teknik ekibimiz ekipmanların kılcal damarlarına kadar inerek inceliyor ve tüm kritik noktaları tespit ediyoruz. Sadece ekipman değil, ekipmanı etkileyen dış faktörleri de yerinde tespitler ile analiz ediyoruz. Analiz sonuçlarını ev ödevi olarak bırakmıyor ekipmanların REHABİLİTASYON aşamasını birlikte tamamlıyoruz.

Rehabilitasyon

Toplam Verimliliğe giden ilk adım olan ‘Kapasite Kullanım Oranı’ ya da ‘Kullanılabilirlik Oranı’ iyileştirmeleri için çalışmaları tamamlıyor ve ‘Standartları’ hazırlıyoruz. Biliyoruz ki sağlam standartlar ile desteklenmeyen iyileştirmeler hızla eski haline geri dönerler.

Otonom Bakım

Rehabilitasyon aşaması ile birlikte ‘Otonom Bakım’ noktaları da oluşmaya başlıyor. Ekipmanlarının daha iyi duruma gelmesine katkıda bulunan, daha iyi sonuçlara tanık olan üretim operatörlerinin de hem inançları hem de farkındalıkları artmaya başlıyor. Otonom Bakım artık yönetilebilir bir metot olarak görülmeye başlıyor, bir yan iş olarak değil bir gereklilik olduğu sadece süslü kelimelerle değil birlikte yapılan uygulamalar ile ıspatlanmış oluyor. Bir adım sonrası ‘Otonom Bakım’ standartlarının ve eğitimlerin tamamlanması ile devam ediyor.

Planlı Bakım

‘Otonom Bakım’ aşaması ile birlikte TPM metodolojisinin en kritik yöntemlerinden birisi devreye alınıyor. Bu aşamada fabrikaların bakım ekiplerini, tamirci olmaktan çıkarıp birer TPM uygulamacısı haline dönüştürüyoruz. Sürekli yangın söndüren bakım ekipleri artık daha planlı, daha verimli ve hedeflerini bilen ekipler haline dönüşüyorlar. Güvenilir Ekipman Yönetimi’ne geçişin son aşamasında Kestirimci Bakım prensiplerini de uygulamaya başlıyoruz. Artık bakım planlamalarını daha sağlıklı yapabilen, yangın söndürmek yerine problem çözebilen, ekipman sağlığını hedeflenen seviyede koruyabilen, yedek parça maliyetlerini hesaplayabilen gerçek anlamda TPM ekipleri fabrikadaki yerlerini almış oluyorlar.

Güvenilir Ekipman Yönetimi (Relaibility Engineering) ile artık sürprizlere yer vermeyecek şekilde gerçekleştirilebilen üretim planlamaları ile işletmelerin ciroları ve kârlılıkları da artmış oluyor. Masa başında değil, SAHADA, söylemde değil EYLEMDE, zorlama ile değil SAHİPLENME ile hayata geçirilen TPM metodolojisi ile işletmelerde sürdürülebilir bir verimlilik kazanımını garanti ediyoruz.

Bakım KPI’ların Oluşturulması

Bakım Organizasyon Yapısının İncelenmesi ve Yapılandırılması

Arıza Sınıflandırma, Analiz ve P. Çözme Yöntemlerinin Oluşturulması

Periyodik Bakım-Red Tag-Kestirimci Bakım-Yedek Parça Stok Yönetimi

Personel Yetenek Matrisi ve Eğitim Gelişim