Süreç & Organizasyonel Yapılandırma

Cost of Complexity

İşletmeler büyürken süreçleri daha karmaşık hale gelmekte ve bu karmaşıklıklar da firmaların maliyet yüklerini arttırmaktadır.

Karmaşık hale gelen süreçleri yönetebilmek ve takip edebilmek için sürekli yeniden yapılanmalar organize edilmekte, yeni kadrolar oluşmakta ve ilave süreçler yapıyı daha da hantal hale getirmektedir.

Biz bu süreçleri en ince detaylarına kadar inceliyor, birbiri ile benzeşen hatta tekrarlanan süreçleri titizlikle ayıklıyor ve sadeleştirilmiş olan süreçleri organizasyona dahil ediyoruz.

Resim Galerisi