Ongan

2001 yılında kurulan Ongan Tekstil İsveç’li dünya lideri IKEA’nın en önemli tedarikçilerinden birisidir. İstanbul’da kurulu fabrikasında yıllık 3 milyon üretim kapasitesi ile koltuk kılıfları ve diğer ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir.

Proje Konuları
  • Otomasyon alt yapı hazırlığı
  • Süreç tasarımı
  • Otomasyon fizibiliteleri
Proje Özeti

Mevcut iç lojistik ve üretim akışları ile kalite yönetim süreçlerinin analizleri yapılarak, otomasyona geçiş için asgari ihtiyaçların planlaması yapılmıştır. Üretim verimliliğini arttırarak özellikle işçilik giderlerini %75 oranında azaltmayı hedefleyen üretim akışları tasarlanarak yeni yerleşim planları çizilmiştir. Yatırım maliyetleri ile fizibiliteler çıkarılmış, yıllık satış hacimleri ve satış projeksiyonları ile birlikte yatırım planlamaları raporlanmıştır.