Norm Kadro Yönetimi

İşçilik giderleri firmaların en kritik maliyet kalemlerinden birisidir.

Doğru yönetilemediğinde işletmelerde hantallık yaratabileceği gibi eksikliklere ve kapasite kayıplarına da yol açabilir.

Norm kadroların belirlenmesi için çeşitli modeller uygulanmaktadır ancak süreçlerin tam olarak bilinmediği ve sadece tahminlere, ortalamalar ile yapılan hesaplamalara kısacası varsayımları temel alan hesaplamalar ile yapılan norm kadrolar ilerleyen dönemlerde maliyet problemlerine yol açmaktadırlar.

Biz ‘Norm Kadro Yönetimini’ üç aşamada ele alıyor ve kadroların en verimli şekilde oluşmasını sağlıyoruz.

Bu çalışma şirketlerin bugününü daha verimli hale getirirken, gelecek dönemlerdeki büyüme ve küçülme planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmelerini belirliyoruz.

Organizasyon Değerlendirme

İlk adım olarak mevcut yapının etkinliğini ve verimliliğini değerlendiriyoruz. Bu organizasyon değerlendirmesini de saha çalışanları ve ofis çalışanları için ayrı olarak yapıyoruz.

Saha organizasyon yapısı

Norm kadro oluşturulmasında kullanılacak veri tabanının doğrulanması için önce ana ürünlerdeki proses sürelerini doğru şekilde ortaya çıkarıyoruz.

Bu çalışmaya ilk başlarken tüm saha çalışanları ile birlikte süreç detaylarını çalışıyor ve katılımlarını sağlıyoruz. Biliyoruz ki saha çalışanlarının farkındalığı ve katılımı olmadan hiçbir çalışma başarılı olamaz! Ana ürün kalemlerinde, proses süreleri ve çevrim sürelerinin belirlenmesi ile birlikte, sipariş yapısı ve üretim akışlarına göre ihtiyaç duyulacak yapılanmayı hazırlıyoruz. Sadece norm kadro yapısı değil sahanın yönetim metotlarını da en etkin şekilde organize ediyoruz.

Kadro Planlama

Saha verimliliğine yönelik organizasyon yapısı, birimlerde çalışacak operatör sayısı ve vasıflarına kadar belirliyor. Üretim değişkenliklerine en verimli reaksiyonu gösterecek esneklikte kadro planlamasını ve yeni organizasyonu planlıyoruz.

Saha Yönetim Sistemi

Son ve en önemli adımda ise belirlenen çalışma yöntemi ve organizasyon yapısına uygun şekilde bir saha yönetim sistemini kurguluyoruz. Genelde bunun adına asakai, shopfloor management vb. yabancı ve klişe isimler koymak yerine, tüm sahanın sahiplenebileceği bir yapının tanımlanmasını sağlıyoruz.

Saha yönetim sistemlerini sadece Norm Kadro çalışmalarında değil, tüm iyileştirme çalışmalarının temel dayanağı haline getiriyoruz. O yüzden bir çok konunun içerisinde bu yönetim felsefesine yer veriyor ve anlatıyoruz.

En önemli ayrıntının ise sahanın anlayacağı dili, çalışanların yanına yerleştirmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ilk adımda birlikte tasarladığımız veri toplama modellerini temel alarak yalınlaştırılmış ve sahadan kopuk olmayan bir dil kullanıyoruz. Sürdürülebilirlik için kullanılmaya çalışılan saha yönetim sisteminin gerçek olarak sürdürülebilmesi için yalınlaşmanın çok önemli olduğunu her defasında vurguluyoruz.

İşçilik giderleri firmaların en kritik maliyet kalemlerinden birisidir. Doğru yönetilemediğinde işletmelerde hantallık yaratabileceği gibi eksikliklere ve kapasite kayıplarına da yol açabilir.

Norm kadroların belirlenmesi için çeşitli modeller uygulanmaktadır ancak süreçlerin tam olarak bilinmediği ve sadece tahminlere, ortalamalar ile yapılan hesaplamalara kısacası varsayımları temel alan hesaplamalar ile yapılan norm kadrolar ilerleyen dönemlerde maliyet problemlerine yol açmaktadırlar.

Biz ‘Norm Kadro Yönetimini’ üç aşamada ele alıyor ve kadroların en verimli şekilde oluşmasını sağlıyoruz.

İlk adım olarak mevcut yapının etkinliğini ve verimliliğini değerlendiriyoruz.

Bu organizasyon değerlendirmesini de saha çalışanları ve ofis çalışanları için ayrı olarak yapıyoruz.