Mavi Yaka Seçme & Beceri Gelişim

Üretim sektörünün önemli sıkıntılarından bir tanesi ’’vasıflı’’  mavi yakalı personeli doğru birimine istihdam edebilmektir. Bu nitelikli istihdam yaratılamadığı zaman düşük kalan kişi başı verimlilik, işletme maliyetlerini ve ürün kalitesini olumsuz olarak etkiler. Kalite düşüp maliyetler de artınca işletmeler rekabet güçlerini yitirmeye başlarlar.

Eğitim ve gelişim adaları, firmaların bu sıkıntılarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış olan konsept uygulama ortamlarıdır.

Seçme – Yerleştirme

ANA AMAÇ

Süreç ve Çalışan uyumunun sağlanması.

 • Mevcut çalışanların ve adayların fiziksel kapasitelerinin belirlenmesi ile birlikte, yerleştirilmesi düşünülen pozisyona uygunluğunun test edilmesi mümkün olmaktadır.
 • Süreçlerin zorluk/ergonomik haritaları da çıkarılarak, doğru eşleşmelerin yapılması sağlanır.
 • Farklı fiziksel özellikler gerektiren prosesler için, uygun niteliklere sahip olan çalışanların istihdam edilmesine imkan tanınmaktadır. (Montaj tabancası kullanacak bir operatörün parmak gücünün,  elleri sürekli olarak havada çalışacak bir operatörün kol gücünün fazla olması gerekliliği gibi)
 • Tarafsız ve aynı şartlarda yapılan ölçümler ile doğru istasyona doğru operatör atamasının yapılması ile verimlilik ve kalite artışlarını da sağlamaktadır.

Ergonomik Değerler

ANA AMAÇ

Meslek hastalıklarının önüne geçmek

 • Çalışanların fiziksel kapasiteleri ile mevcut ergonomik yapılarının  ölçümlenmesi ile birlikte olası ‘meslek hastalıklarının’ önüne geçilmesi amaçlanır.
 • Dönemsel olarak (örn. 6 aylık – 1 yıllık vb.) gerçekleştirilen bu ölçümler ile, kişinin fiziki yeterliliğinde bir gerileme tespit edilmiş ise, o çalışanın işlerinin incelenmesi ve yapılacak iyileştirmeler ile ergonomik zorluklar ile fiziksel zorlamaların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
 • Ergonomik rotasyonun planlanması ile meslek hastalıklarının önüne geçilmesi de hedeflenen konuların başında yer alır.
 • Ergonomi ölçüm alanları, üretim süreçlerine göre özelleştirilerek tasarlanmaktadır.
 • Çalışanlar belirli dönemlerde ‘Ergonomi Ölçüm İstasyonu’ içerisinde bulunan tüm stantlarda teste tabi tutulurlar.
 • Bu sınamaların ardından fiziki özellikler ile ergonomik kapasiteleri belirlenmiş olur.
 • Dönemsel sınamalar ise çalışanların fiziki ve ergonomik durumlarındaki değişikliklerin takip edilmesine imkan tanır. Bu şekilde önlemler tanımlanabilir.
 • Çalışanların ve işe alım adaylarının fiziki ölçüm sonuçları kişisel dosyalarında kayıt altına alınmak üzere ilgili birimlere aktarılır.
 • Sınamaya tabi tutulan eğer yeni bir işe alım adayı ise öncelikle fiziki ve ergonomik durumunun yeterliliğine, fiziki sağlığına dikkat edilir. Bu sonuçlar işe alım süreci için oldukça önem arz eden veriler sağlar.
 • Genel değerlendirmeler ile birlikte çalışanların süreçlere uyumluluğu da gözlemlenmiş olacaktır. Böylelikle çalışanların ve işe alım adaylarının doğru sürece yönlendirilmesi sağlanır.*

El Becerisi Geliştirme

Süreç ve Çalışan uyumunun sağlanması

 • Operatörlerin beceri ve kabiliyetlerine göre doğru iş alanına ve işe yerleştirilebilmeleri. Böylece tek defada doğru işe doğru çalışanın yönlendirilebilmesi,
 • Çalışanların el becerileri sürekli olarak geliştirilerek, birden fazla süreçte çalışabilir duruma getirilebilmesi amaçlanır, bu şekilde süreçlerde kişiye bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenir.
 • Çalışanların el becerilerinin, algılama ve düşünme şekillerinin aynı şartlar altında ölçümlenerek karşılaştırılabilmesi,

İşe alımlarda doğru çalışanın seçimi ve atanması

 • Henüz işe alımlarda adayların tüm becerilerinin tarafsız bir değerlendirmeye tabii tutulması ve bu değerlendirme sonucunda sağlıklı seçimlerin yapılabilmesi,
 • Operatörlerin beceri ve kabiliyetlerine göre doğru iş alanına ve işe yerleştirilebilmeleri. Böylece tek defada doğru işe doğru çalışanın yönlendirilebilmesi.
 • Çalışanlar ve işe alım adayları önce el becerilerinin sınanması için stantlarda ölçümleme testlerine tabi tutulurlar.
 • Bu sınamaların ardından el becerileri ile koordinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi için fiziki eğitimler almaya başlanır, bu eğitimlerde çalışanların el, kol, göz ve vücut koordinasyonları ile hızlı düşünme yetenekleri arttırılmaya çalışılır.
 • Çalışanlar el becerisi kabiliyetlerine uygun olan üretim proseslerine yerleştirilirler. Böylelikle hem verimlilik artışı hem de kalite artışı sağlanmış olacaktır.
 • Dönemsel olarak yapılacak olan ölçümler ile kişisel gelişim takip edilebilir duruma gelecektir, bu şekilde rotasyon planlaması matematiksel bir tabana oturtularak yapılabilecek ve çalışanlar çoklu fonksiyonlarda çalışma yeteneği kazanacaklardır.

Proses Yetenek Gelişimi

Çalışanların proses yeteneklerini geliştirmek için, firmalar için özel olarak tasarlanan stantlardır.

 • Montaj,
 • Boya/Sprey
 • Kaynak
 • Kalite vb. prosesler için tasarlanarak yerinde uygulanır.

Resim Galerisi