Eku Fren

1962 yılında kurulan Eku Fren, dökümhane ve talaşlı üretim birimleri ve 55 ülkeye fren ve süspansiyon malzemeleri ihraç etmektedir. Kocaeli’nde kurulu üretim tesisinde üretime devam etmektedir

Proje Konuları
  • Üretim Verimliliği
  • Standartlaştırma
  • Toplam Üretken Bakım – TPM
Proje Özeti

Projenin ilk fazına döküm hatlarında başlanmış öncelikle ekipman kaynaklı duruşlar sahada detaylı olarak incelenmiştir.  Arıza kaynaklı duruşlar ve yine hatların gerçek performansı ile çalışmasını engelleyen eksiklikler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda kapasite kullanımını etkileyen hız kayıpları %40 oranından %15’lere indirilmiştir. Ayrıca döküm hatları alt parçalara bölünerek incelenmiş, iş dengelemesi ile birlikte kapasite kullanım oranı %… Oranında arttırılmıştır. Döküm hattı çalışmaları halen devam etmektedir. Projenin ikinci fazına talaşlı üretim hatlarında başlanmıştır.