Çalışan Gelişimi

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye değerlendirmesinde, ülkemizde iş yapmanın zorlukları listesinin en tepesinde ‘Yetersiz Eğitilmiş İşgücü’ başlığı yer almakta ve şu şekilde yorumlanmaktadır;

‘Türkiye, orta ve yüksek öğretimdeki okullaşma oranını arttırarak kazanımlar elde etti. Bununla birlikte, yüksek yetenekli bir işgücünün oluşturulması, eğitimin yetersizliğinin ortadan kaldırılmasını ve iş başı eğitimine yatırım yapılmasını gerektirecektir.’ ‘İşgücü piyasasındaki zayıflık konusu; esnekliği arttırmak ve yetenekleri daha verimli kullanmak için yapısal reformlar yoluyla acilen ele alınmalıdır.’

Bu durum maliyetlerin artmasına ve işletmelerimizin rekabet güçlerinin azalmasına neden olmaktadır!

Reel sektörde en önemli insan kaynağı olan ‘Saha Liderlerinin’ gelişimleri için modüler bir program tasarlanmıştır. Programın amacı Saha Liderlerinin yönetsel yetenek ve yeterliliklerini geliştirerek saha içi verimliliklerini arttırmaktır.

Gölgeleme Nedir?

Çalışanlarla birebir yapılan saha çalışma yöntemidir?

Liderlik yetkinliklerinin değerlendirilmesini ve lider adaylarının belirlenmesini sağlar.

Hangi amaçla yapılır?

  • Çalışanların yetkinlik ve yeterliliklerini anlamak, potansiyellerini belirlemek temel amaçlardan ilkidir. Gölgeleme ile geleceğin yönetici adayları belirlenir. Bu adayların gelişimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan eğitimlerin planlanmasını sağlar.
  • Saha çalışanlarının günlük rutinlerini takip ederek genel çalışma metotlarını anlayabilmek için de yapılan bir çalışmadır. Aynı zamanda işletmenin genel çalışma yaklaşımlarını ve iyileştirilmesi gereken yönlerini de ortaya koyar.
  • Gölgeleme şirket politikalarının sahaya nasıl yayıldığını anlaşılmasını sağlar. Bütünsel kültürel dönüşüm sırasında iyileştirilecek noktaları gösterir.

Gölgeleme nasıl yapılır?

Gölgelenecek çalışanın mesaiye başladığı saat başlayan çalışma, mesai bitimine kadar devam eder. Gölgeleme uzmanı (bir gölge gibi) çalışanı takip eder, belirlenen kriterlere göre davranışlarını ve yaklaşımlarını gözlemler. Bu gözlemlere göre raporunu hazırlar

Hangi kriterler değerlendirilir?

Toplamda 6 ana başlık altında 53 farklı kriter dikkate alınır.

  1. İlk olarak günün nasıl kullanıldığına bakılır ve zaman planlaması grafiksel olarak hazırlanır. Günlük rutinleri değerlendirilir. Firmanın uygulamaya aldığı günlük rutinlere ne kadar uyduğu incelenir.
  2. Daha sonra iletişimsel davranışları gözlemlenir. Üç alt başlıkta davranış farklılıkları ve nedenleri ortaya konur;

i.Astları ile iletişim,

ii.Eş seviye ile iletişim,

iii.Üstleri ile iletişim,

III.Yönetsel yetkinlikleri, sergiledikleri davranışlar ve uzmanların sordukları sorulara yaklaşımları ile birlikte değerlendirilir.

IV.Problem çözme yaklaşımları, gözlem yetenekleri, karşı önlem alma etkinlikleri gözlemlenir.

V.Maliyet algı ve yaklaşımları değerlendirilir,

VI.Son olarak şirket hakkındaki düşünceleri birlikte ele alınır

Gölgeleme ne kadar sürer?

Tam bir rapor çıkması istendiğinde bir çalışanın asgari 2 işgünü gölgelenmesi önerilir.

Hızlı bir raporlama için yeterli asgari süre bir çalışan için bir işgünü süre gerekir.

Eğitim Program

KONSEPT: Farklı konu başlıklarından teşkil edilmiş olan bu modüler program saha yöneticilerinin eğitilmesi ve geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Katılımcıların temel, davranışsal ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek için yapılan teorik anlatımlar, saha uygulamaları ve vaka çalışmaları ile desteklenir. Bu uygulamalar ve vaka çalışmaları teorik anlatımın sıradanlığını ortadan kaldırırken, pratik uygulamalar neden-sonuç ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur.

Sınıf ortamında verilen eğitimlerin en büyük sıkıntısı, katılımcıların bu eğitimleri neden aldıklarını kavrayamaması ve eğitimleri iş günlerine kısa bir mola olarak görmesidir. Bu sıkıntı ise, sonuç veren uygulamalar ile giderilmektedir.

Eğitimin tamamı uluslararası işletmelerde ekip liderliği ve liderlik eğitmenliği yapmış olan uzmanlar tarafından verilir.

Eğitmenler programın sonunda katılımcıların başlangıç seviyeleri ve program sonraki gelişimlerini raporlayarak geri bildirimde bulunurlar.

İÇERİK: Program üç modüle bölünmüş ve seviyelendirilmiş 70 eğitim başlığından oluşur. Tam fayda sağlamak için firmalara göre bir özelleştirme çalışması yapılması önerilir. Özelleştirme ise anlatılacak konuların prensiplerinden uzaklaşmadan, sektör ve firmaya göre uyarlama çalışmasının yapılmasıdır.

Neden içerik özelleştirme?

Sürekli otomotiv örnekleri, Toyota örnekleri katılımcıları artık sıkıyor. Katılımcılar bu uygulamaları kendi firmalarında uygulanamaz olarak görüyor. O yüzden gerek örneklerde gerekse saha çalışmalarında uyarlamalar yapmak inandırıcılığı ve kalıcılığı arttırıyor

Uyarlama çalışması nasıl yapılıyor?

Firmaların IK yöneticileri ve eğitime katılacak birimlerin temsilcileri ile 2 gün sürecek bir ön çalışma yapılır. Bu çalışmada katılımcıların geliştirilmesi gereken yönleri ele alınarak eğitim içeriklerinin üzerinden birlikte geçilir. Örnekler firma içerisinden düzenlenir. Bunun için eğitim uzmanımız ile saha verimlilik uzmanımızın katıldığı bir saha çalışması ile durum resimlenir. Resimlenen durum içerik hazırlayıcılarımızın çalışması ile eğitim notlarına aktarılır. Uyarlama yapılırken diğer sektör ve firmalardan başarılı örneklerinden bulunmasına dikkat edilir. Bu durum katılımcılara neleri başarabileceklerini gösterirken, eğitimin kendisi de nasıl başarabileceklerini aktaracaktır.

PROGRAM SÜRESİ: Süre içerik uyarlamasından sonra belirlenir.

Resim Galerisi