Bütünsel Verimlilik Uygulamaları

Bütünsel dönüşümün temel amacı bizler için müşteri olmaktan çıkan ve ‘Stratejik Ortak’ haline gelmiş işletmelerin güçlü bir maliyet yapısına ulaşmalarını sağlamaktır. Türkiye’de farklı coğrafya ve sektörlerde gerçekleştirdiğimiz projelerde asıl gücümüzü saha çalışmalarından alıyor ve yalın üretim prensiplerini koruyarak, çalışmalarımızı bulunduğumuz bölgenin ve sektörün profiline uygun şekilde özelleştiriyoruz.

Firmaların üretim sahalarında başladığımız ‘Verimlilik’ çalışmaları ile işletme sermaye verimliliklerinin arttırılmasını hedefleyerek işletmelerin rekabet güçlerini hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda güçlü hale getirebilecek projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu hedefler doğrultusunda alanlarında kuvvetli referansları bulunan tam zamanlı uygulamacılarımız, yerli ve yabancı çözüm ortaklarımız ile firmaların tüm süreçlerini daha katma değerli hale getiriyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Rekabetçi, Sürdürülebilir ve Katma Değerli Ürün / Hizmet üretimini sağlayacak Operasyonların ve Şirket Kültürünün oluşturulması.

Neden?

Karlılık ve Sürekliliği Sağlamak için Operasyon Alanlarında;

 • İş güvenliği
 • Kalite
 • Verimlilik
 • Yönetilebilirliğin

Arttırılmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Nasıl?

Operasyonun Yapıldığı Alanda Saha Analiz, Uygulama ve Takip ile;

 • Kontrol Edilebilir ve Yönetilebilir Operasyon Yapısı Oluşturulması
 • Akışı Sağlayarak İzole Operasyonların Birbirine Bağlanması
 • Verimli ve Standartlaştırılmış Operasyonların Kurulması
 • Güvenilir Kalıcı Proseslerin Oluşturmak
 • Kültürel Yaygınlaştırma İçin Tam Katılımın Sağlanması

Yöntem

Rekabetçi, sürdürülebilir ve katma değerli ürün/hizmet üretimini sağlayacak operasyonları ve şirket kültürünü oluşturmak için;

Operasyonları verimli ve kararlı hale getirerek; standart ve sağlam süreçlerin kurulmasını sağlıyoruz.

 1. Makine-Tesis ve Süreç bazlı proseslerde; değişkenliğin, kayıpların ve duruşların iyileştirilip standart süreçlerin yaratılması.
 2. Manuel(Operatör Bazlı) proseslerde değişkenliğin, kayıpların ve duruşların iyileştirilip standart süreçlerin yaratılması.

Organizasyonel bilinç seviyesini arttırarak Katılımcı Kültürel Dönüşümü sağlamak.

 1. Liderlik ve Organizasyonel Gelişim Amacı; Herkesin katılımını sağlamak için gerekli Organizasyonel alt yapıyı oluşturmak.
 2. Bütünsel Katılım ve Yönetim