Alp Havacılık

Savunma Sanayii’nin önde gelen firmalarından Alp Havacılık, savunma ve havacılık sektörü ihracatında beşinci, ABD’ye ürün ihracatında ise üçüncü sırada yer almaktadır. ISO 500 firması olan Alp Havacılık, Eskişehir’de kurulu 4 üretim tesisinde 1.300’ü aşkın çalışanı ile üretim yapmaktadır.

Proje Konuları
  • Üretim Verimliliği
  • Norm Kadro Belirleme Çalışmaları
  • Toplam Üretken Bakım – TPM
  • Süreç İyileştirme ve Değişilik Yönetimi
  • Mavi Yakalı Lider Gelişim Programı
  • Eğitim Adaları – Boya Prosesleri
Proje Özeti

Talaşlı üretim çalışmalarında kapasite kullanım oranı %16 civarında iyileştirilirken sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacı ile Mavi Yaka organizasyonu yeniden yapılandırılmıştır.

Kimyasal proses verimliliği çalışmalarına başlanmış, ilk faz sonucunda toplam verimlilik iki katına çıkarılarak, prosesler arası kanban sistemi kurgulanmış ve devreye alınmıştır.

Her iki üretim biriminde çalışan saha yöneticileri, Lider Gelişim Programına alınmış, yönetsel ve teknik konularda uygulamalı eğitimler almışlardır.

Ayrıca boya sprey operatörleri, boya prosesleri için özel olarak tasarlanan ve üretilen stantlarda eğitim alarak teknik becerilerini geliştirmişlerdir. Bu şekilde boya kalite hataları azaltılmış, boya proses süreleri iyileştirilmiş ve malzeme kullanımı iyileştirilmiştir.  Proje farklı alanlarda halen devam etmektedir.