YAKLAŞIM

Yalın Üretim ve Kaizen’in iyi birer araç olduğunu bilerek hareket ediyor ve bu güne kadar sadece kağıt üzerinde uygulanabilen prensipleri,  sahanın gerçek sahipleri ile birlikte tüm süreçlere adapte ediyoruz. Evet, bizlerde bu prensipleri Japonca, İngilizce, Almanca karşılıklarını biliyoruz ama daha da önemlisi bu terimleri kendimizi bilgili göstermek için birer “algı yaratma” malzemesi haline getirmiyoruz.

Örneğin ‘Asakai’ yerine saha toplantıları yapıyor ve bu toplantıları kendi vitrinimiz olarak değil, operasyonel sahaların kendilerini ifade etme platformları olarak görüyoruz. Hayal taciri değiliz! Dünyadaki en iyi uygulamaların içinden gelenler olarak, Türkiye gerçeklerine, işletme ve sektör gerekliliklerine uygun özelleştirmeler yapıyoruz. Bu şekilde Yalın Üretim felsefesinin firmalarda işe engel olan, bürokrasi olarak algılanmasının önüne geçiyoruz.

Tüm bunları yaparken, birlikte çalıştığımız işletmeleri, kendi firmamız ve çalışanlarını da kendi arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Firmaların karşısına her defasında farklı yüzler çıkarmıyor tamamen çekirdek öz ekibimizle çalışarak firmalara uzun süreli projeler vadediyoruz.

Sonuç olarak sadece kendimiz için değil, ülkemiz için de çalışıyoruz.

ÇÖZÜMLER

Bütünsel Verimlilik Uygulamaları & Maliyet Düşürme

TPM & Güvenilir
Ekipman Yönetimi

Çalışan Gelişimi & Liderlik Programları

E4.0 &
Otomasyon

Süreç & Organizasyonel
Yapılandırma

Tedarik Zinciri
Yönetimi

Norm Kadro
Yönetimi

Mavi Yaka Seçme &
Beceri Gelişim